Wat is KiK-tool?

De KiK-tool is een softwareplatform wat gebruikt wordt binnen het instrument KiK. KiK is een instrument onder de wet kwaliteitsborging.

Met het platform kan de kwaliteitsborger:

  • Op een efficiënte en gestructureerde manier een planbeoordeling uitvoeren
  • Een risicobeoordeling en borgingsplan opstellen
  • Uitvoeren borgingsplan
  • Genereren benodigde rapportages

Met dit borgingsplan kan de aannemer:

  • Meewerken aan opstellen van risicobeoordeling en borgingsplan
  • Borgingsplan uitvoeren op desktop
  • Mogelijkheid om borgingsplan uit te voeren via BRIScheck

Klik hier voor onze toelichting op video.