Voordelen

KiK is hét instrument voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. KiK biedt je specifieke voordelen. Dat komt omdat het instrument is ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. De gecombineerde expertise van 30 branches in en rond de bouw en infra zie je terug in de voordelen van KiK.

kwaliteitsborger-1-1920x600

Kwaliteitsborger

Ben je BRL 5019-gecertificeerd of heb je dat al aangevraagd? En beschik je over een KiK-licentie? Dan kun je snel aan de slag met KiK. Want BRL 5019 en de KiK-tool zijn daarin geïntegreerd.

bouwers-1920x600

Aannemer

Met KiK beheers je de risico’s van bouwprojecten met betrekking tot de vereiste kwaliteit optimaal. KiK maakt je borging van de vereiste kwaliteit aantoonbaar en bouwwerken verzekerbaar. Met KiK werk je soepel samen met andere bouwpartijen.

ontwikkelaar-voorschrijver-1920x600

Initiatiefnemer

KiK stelt je in staat om, direct al bij de planvorming, optimaal te anticiperen op integrale kwaliteitsborging. Met KiK werk je gemakkelijk, flexibel en online binnen de kaders van de wet- en regelgeving in bouw en infra. Waaronder de Wkb wet.