bouwers-1920x600

Je kunt de KiK-tool gebruiken om bouwprojecten volgens de Wkb uit te voeren en jouw bewijslast te managen (wijziging Burgerlijk Wetboek). De KiK-tool is een softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert en vervolgens de basis legt voor een efficiënte borging.

 

Jouw voordelen met de KiK-tool:

 • Een digitaal platform waarin alle bouwpartijen kunnen samenwerken
 • Levert een overzichtelijk beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen
 • Genereert diverse verplichte rapportages
 • Geeft invulling aan de bewijslast van de aannemer
 • Koppeling met BRISwarenhuis voor de actuele eisen van het Bouwbesluit
 • Geïntegreerd met BRIStoets voor het toetsen van jouw bouwplannen
 • Koppeling met KOMO-online (BRL’en en later certificaten) voor invulling bewijs
 • Het proces van risicobeoordeling is zichtbaar voor iedereen die er mee werkt
 • Biedt mogelijkheden om acties te koppelen aan personen, bewijsmateriaal digitaal te verzamelen en besluiten vast te leggen
 • Mogelijkheid voor aansluiting van software van derden via API
 • Rechtenstructuur, zodat bijvoorbeeld de kwaliteitsborger de risicobeoordeling of het borgingsplan kan opstellen
 • Aanvullend is de BRIS app voor op de bouwplaats binnenkort beschikbaar via App Store en Google Play

Bekijk ook de voordelen voor